2018-04-25

Obligacje korporacyjne – komentarz (25-04-2018)

W związku z ostatnimi doniesieniami w zakresie obligacji korporacyjnych, pragniemy Państwu przypomnieć, że w naszych funduszach strategię konstruujemy w oparciu o prognozy w zakresie najważniejszych parametrów makro (inflacja, wzrost ekonomiczny, polityka monetarna, ryzyka). Nasze portfele odzwierciedlają prawdopodobieństwo realizacji różnych scenariuszy. Staramy się jednocześnie nie podejmować nadmiernego ryzyka, co osiągamy poprzez odpowiednią dywersyfikację. Podejmowane przez nas działania mają odzwierciedlenie we wskaźniku zysk do ryzyka prezentowanym w KIID.

2018-03-29

Ogłoszenie o zamiarze zaprzestania przez Towarzystwo świadczenia usługi przyjmowania zleceń za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych (29-03-2018)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 42 ust. 6 Statutu Arka BZ WBK FIO oraz art. 40 ust. 7 Statutu Arka Prestiż SFIO, niniejszym informuje o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi przyjmowania zleceń za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych.


2018-03-26

Terminy publikacji wycen w okresie Świąt Wielkanocnych 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze Statutami Funduszy Inwestycyjnych Arka wyceny wartości Jednostek Uczestnictwa są ustalane tylko na te dni, w których odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).