2018-01-16

Sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ w likwidacji (16-01-2018)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając jako likwidator Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 12 stycznia 2018 roku o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu niniejszym przekazuje do wiadomości Inwestorów sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone na dzień otwarcia jego likwidacji.

2018-01-02

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy placu Władysława Andersa 5 (61-894 Poznań), działając jako Likwidator Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ w likwidacji wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i o zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z art. 51 ust. 1 statutu funduszu ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.